KGAC33

Mayet K
Neumann G

Berlin
1865


1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Bc4 f5 4. d3 Qh4+ 5. Kf1 fxe4 6. dxe4 Bc5 7. Qf3 Nh6 8. Bxf4 Rf8 9. g3 Qg4 10. Kg2 g5 11. Qxg4 Nxg4 12. Bxg5 Rf2+ 13. Kh3 d5 14. Bxd5 Ne3+ 15. Kh4 Nd7 16. b4 Ng2+ 17. Kh5 Bf8 18. Nh3 Nf6+ 19. Bxf6 Rxf6 20. Nf4 Nxf4+ 21. gxf4 Rh6+ 22. Kg5 Rg6+ 23. Kh5 Bg4+ 24. Kh4 Bf3 25. Rg1 Rxg1 26. Nd2 Be7+ 27. Kh3 Bg4# 0-1