Bishop's OpeningC23

Mongredien
Anderssen


London, 1851


1. e4 e5 2. Bc4 b5 3. Bxb5 f5 4. d4 exd4 5. Qxd4 Nf6 6. exf5 Bb7 7. f3 Bd6 8. Ne2 Na6 9. Qe3+ Kf7 10. Qb3+ Bd5 11. Bc4 c6 12. Bxd5+ Nxd5 13. O-O Re8 14. Qc4 Qb6+ 15. Kh1 Re5 16. Bf4 Rxe2 17. Bxd6 Rae8 18. Nc3 Rxc2 19. Qh4 Kg8 20. Ne4 Ne3 21. Qh5 Qd8 22. Ng5 h6 23. Qf7+ Kh8 24. f6 Nf5 25. fxg7+ Nxg7 26. Qb3 Qxg5 27. Qxc2 Nf5 28. f4 Qh5 29. Be5+ Kh7 30. a3 1-0