KGAC34

H De Vilder
J Maas

(5)
Haarlem, 1995


1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Nf3 h6 4. d4 g5 5. Bc4 d6 6. O-O Bg7 7. c3 Nc6 8. Qa4 Bd7 9. Qb3 Qf6 10. Qxb7 Rc8 11. Qa6 Rb8 12. b4 g4 13. b5 Rb6 14. Qa3 gxf3 15. bxc6 Rxc6 16. Bd5 Rxc3 17. Nxc3 Qxd4+ 18. Kh1 fxg2+ 19. Kxg2 Qd3 20. Rxf4 Bh3+ 21. Kh1 Bxc3 22. Bb2 Qd2 23. Rg1 Bxb2 24. Qxh3 Qxf4 25. Qc8+ Ke7 26. Qxc7+ Ke8 27. Qb8+ Ke7 28. Qc7+ Ke8 29. Bc6+ Kf8 30. Qd8+ 1-0