KGAC38

M Dunn
M Dion

(1)
corr IECC Trio, 1997


1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Nf3 g5 4. Bc4 Bg7 5. O-O h6 6. d4 d6 7. c3 Nc6 8. Qa4 Bd7 9. Qb3 Na5 10. Bxf7+ Kf8 11. Qa3 Kxf7 12. Qxa5 Ke8 13. b3 Ne7 14. e5 d5 15. Ba3 c6 16. Qb4 b6 17. Qd6 Bf5 18. Qxd8+ Rxd8 19. h4 Bg4 20. hxg5 Bxf3 21. gxh6 Rxh6 22. Rxf3 Ng6 23. Nd2 Kd7 24. g3 Rdh8 25. Raf1 Rh1+ 26. Kf2 R8h2+ 27. Ke1 Bxe5 28. dxe5 Nxe5 29. gxf4 Nxf3+ 30. Nxf3 Rxf1+ 31. Kxf1 Rxa2 32. Bf8 c5 33. f5 Rc2 34. Ne5+ Ke8 35. Bg7 1-0